www.tilbagetilskolen.dk

Priser

Familierådgivning. 10 timer pr. mdr: 7.200 kr.
Indeholder status efter 3 og 6 mdr.
 
Familierådgivning. 20 timer pr. mdr: 14.200 kr.
Indeholder status efter 3 og 6 mdr.
 
Familierådgivning. 30 timer pr. mdr: 21.000 kr.
Indeholder status efter 3 og 6 mdr.
 
Socialtræning. 15 timer pr. mdr: 10.725 kr.
Indeholder status efter 3 og 6 mdr.
 
Direkte timer til barnet.
Socialtræning. 30 timer pr. mdr: 21.000 kr.
Indeholder status efter 3 og 6 mdr.
 
Direkte timer til barnet.
Tilbage til skolen – Pakke A. 30 timer pr. mdr: 21.000 kr.
Indeholder status efter 3 og 6 mdr. 15 timer direkte til barnet, familierådgivning, kontakt til skolen, søskenderådgivning, kontakt til kommune, statusskriv.
 
Tilbage til skolen – Pakke B. 15 timer pr. mdr: 10.725 kr.
Indeholder status efter 3 og 6 mdr. Efterværn efter skolestart, Direkte timer til barnet, Familierådgivning, Opstart af aktivitet, Cool kids, Status
 
Cool Kids: 975 kr.
Individuel undervisning 1 1/2 time 
 
Akutte sager: 975 kr.
Regnes pr. time. Søn og helligdage pålægges 50% i akutte sager.
 
Klippekort – 10 klip af 1,5 time: 9750 kr.
Udgift til transport aftales.
 
Kørsel. Pr halve time: 225 kr.
Kørsel udregnes fra virksomhedens adresse; Isefjords alle 13 6,2. 4300 Holbæk. Ved akutte sager samt søn og helligdage pålægges 50 %. Ved broafgifter pålægges afgiften til kørsel.

Vi tilbyder familiebehandling efter servicelovens § 52, 3 stk. 2,3,6,9

Serviceloven § 52, 3 stk. 2

Vi tilbyder praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
Familiebehandling hvor familiebehandler støtter familien med, at skabe faste trygge rammer, så forældrene kan støtte deres barn til at komme i en positiv udvikling.

Serviceloven § 52, 3 stk. 3

Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer
Familiebehandling eller behandling af barnet eller den unges problemer, her er mulighed for terapeutiske forløb.

Serviceloven § 52, 3 stk 6

Kontaktperson, mentor for hele familien, barnet eller den unge.

Serviceloven § 52, 3 stk. 9

Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning og praktisk pædagogisk støtte

Copyright / All rights reserved www.tilbagetilskolen.dk