Indsatsen

I tilbage til skolen er mit udgangspunkt altid at møde familien med forståelse og ligeværdighed, det er vigtigt, at familien bliver mødt og får en følelse af at blive støttet.

I familier der har særligt behov for massiv støtte, vil der blive tilknyttet 2 familievejledere i sagen.

Der bliver altid arbejdet ud fra de helt konkrete mål, der er blevet beskrevet af sagsbehandler i handleplanen.

Jeg tilbyder at varetage komplekse opgaver, her er det vigtigt at være opmærksom på, at jeg må følge de muligheder der er for at skabe en relation og udvikling.

Målet med tilbage til skolen er af få barnet og familien i trivsel og guide barnet tilbage til skolen, samt støtte forældrene i en fremtidig sund trivsel hvor de selv kan varetage opgaven.

Hver familie er individuel og vil blive støttet efter deres normer og kulturelle baggrund.

Indsatsen

I tilbage til skolen er mit udgangspunkt altid at møde familien med forståelse og ligeværdighed, det er vigtigt, at familien bliver mødt og får en følelse af at blive støttet.

I familier der har særligt behov for massiv støtte, vil der blive tilknyttet 2 familievejledere i sagen.

Der bliver altid arbejdet ud fra de helt konkrete mål, der er blevet beskrevet af sagsbehandler i handleplanen.

Jeg tilbyder at varetage komplekse opgaver, her er det vigtigt at være opmærksom på, at jeg må følge de muligheder der er for at skabe en relation og udvikling.

Målet med tilbage til skolen er af få barnet og familien i trivsel og guide barnet tilbage til skolen, samt støtte forældrene i en fremtidig sund trivsel hvor de selv kan varetage opgaven.

Hver familie er individuel og vil blive støttet efter deres normer og kulturelle baggrund.

Lad os gøre noget

Jeg er klar til at hjælpe de børn og unge derude der har brug for mig. 

Kontakt mig endelig:
Tlf. 6116 5508
E-mail sanne@gramkow.info

For en uforpligtende samtale 

Copyright / All rights reserved www.tilbagetilskolen.dk